piątek, Listopad 18th, 2011 | Author:

W imieniu Fundacji Bliżej Rodziny przesyłam Państwu zaproszenie do uczestnictwa w BEZPŁATNYCH warsztatach w ramach Programu Wzmacniania Rodziny, prowadzonego przez specjalistów naszej fundacji. Program skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku 10-14 lat. W programie uczestniczy rodzic razem z dzieckiem.

CEL PROGRAMU
Celem programu jest ograniczenie zachowań problemowych nastolatków (zagrożenia typu: używanie środków psychoaktywnych i wejście w inne uzależnienia (alkohol, papierosy, pornografia, internet i inne), przynależność do niebezpiecznych subkultur, gangów itp., problemy z nauką, zachowaniem w domu i w szkole) i inne.


Program pomaga rodzicom i dzieciom poprzez:
– rozwijanie umiejętności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców;
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków;
– wzmacnianie więzi w rodzinie.
Program pomaga zarówno rodzicom, jak i ich dzieciom pozyskać umiejętności praktyczne, które wzmacniają i wspierają zarówno postawę prorodzinną, jak i prozdrowotną. Przepracowanie całości materiału w kolejnych sesjach (wspólnie przez rodzica i dziecko) pozwala na dogłębne zrozumienie zasad i norm współżycia w rodzinie przy zachowaniu poszanowania godności i potrzeb każdego członka rodziny.

SKUTECZNOŚĆ PROGRAMU
Prowadzone badania ewaluacjne wykazały że:
– wśród młodzieży biorącej udział w programie, po 6 latach wskaźniki używania alkoholu, tytoniu i marihuany były znacząco niższe niż wsród nastolatków spoza programu (z grupy kontrolnej)
– różnice pomiędzy młodzieżą biorącą udział w programie a młodzieżą z grupy kontrolnej pogłębiały się wraz z upływem czasu, co świadczy o narastającym znaczeniu umiejętności nabywanych w ramach programu oraz silnej więzi między rodzicami a dzieckiem
– młodzież uczestnicząca w programie miała znacząco mniej problemów z zachowaniem w szkole, niż ich rówieśnicy z grupy kontrolnej.

Program składa się z siedmiu spotkań po 2 godziny (1 godzina: rodzice i dzieci pracują osobno, 2 godzina – pracują razem).
Spotkania odbywać się będą we Wrocławskim Centrum Zdrowia przy pl. Dominikańskim 6 w każdą środę o godz. 18.
Pierwsze spotkanie: 30 listopada br.
Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 531 069 492 lub adresami Email: blizejrodziny@free.art.pl oraz magda.baszak@onet.eu

Cały cykl jest całkowicie BEZPŁATNY.
Pozostało jeszcze 6 wolnych miejsc!!!!

Z wyrazami szacunku

Magdalena Baszak
Prezes Fundacji Bliżej Rodziny

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply