piątek, Marzec 16th, 2012 | Author:

Fundacja In Posterum

wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żórawinie

mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję

Asystent Rodziny jako innowacyjny instrument pomocy społecznej. Doświadczenia wdrożeniowe

 Pragniemy, by konferencja stała się miejscem spotkania praktyków w dyskusji nad znaczeniem wprowadzanej w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zadaniom stawianym przed asystentami rodziny, ale  i gminom w organizowaniu nowej usługi społecznej. Będziemy chcieli w sposób holistyczny rozpoznać możliwości i ograniczenia napotykane  w  praktyce zawodowej.

Podczas obrad zaprezentowany zostanie raport z zakończonego projektu Asystent Rodziny, realizowanego przez Fundację In Posterum w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żórawinie w latach 2010 – 2012. Omówione i poddane refleksji będą działania, jakie podejmowali uczestnicy projektu, pracujący w zawodzie asystentów rodziny, w trakcie staży zawodowych – ich sukcesy i porażki.

Konferencja będzie miała formułę obrad plenarnych, których ostatnim punktem będzie dyskusja nad zagadnieniami omawianymi podczas prelekcji.

 

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością. Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia

Prezes Fundacji In Posterum

Konferencja odbędzie się w dniu  28 marca 2012 roku

Hotel Scandic przy ul. Piłsudskiego 49/57 we Wrocławiu, (sala konferencyjna na I piętrze)

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00 – 10:30

Otwarcie Konferencji oraz przedstawienie założeń projektu „Asystent Rodziny” realizowanego przez Fundację In Posterum w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żórawinie

Iwona Tworek

Prezes Fundacji In Posterum

10:30 – 11:30

Zadania stojące przed asystentem rodziny oraz  utrudnienia napotykane w jego codziennej pracy – doświadczenia wdrożeniowe.

dr Paweł Trojanowski

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:30

Znaczenie pracy asystenta rodziny z perspektywy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dorota Rokicka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie partner w projekcie „Asystent Rodziny”

12:30 – 13:00

Doświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu we wdrażaniu usługi asystenta rodziny.

 Elżbieta Olber

z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

 

13:00 – 14:00

Dyskusja

14:00

Zakończenie konferencji oraz uroczysty obiad

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply