wtorek, Marzec 20th, 2012 | Author:

JAK MĄDRZE WSPIERAĆ ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY UCZNIA – na pierwszym i drugim etapie kształcenia.

Termin szkolenia: 31.03.2012 godz. 10:00-17:00

Mądre postępowanie z uczniami pierwszego i drugiego etapu kształcenia w zakresie ich naturalnego
zainteresowania własną i cudzą płciowością jest kluczowe dla ich dalszego rozwoju, a często i
bezpieczeństwa. Najmłodsi i dorastający zadają coraz trudniejsze pytania. Ważne, aby odpowiedzi na nie
otrzymywali od nauczycieli lub rodziców, zanim wychowa je podwórko, telewizja, czy internet.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTACIE:

1. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z uczniem w zakresie wspomagania jego
rozwoju psychoseksualnego.

2. Otrzymasz propozycje zajęć ,sposobów rozwiązań przydatnych w codziennej pracy wychowawczo –
dydaktyczno – opiekuńczej z dorastającym dzieckiem.

3. Dostrzeżesz pozytywny wpływ nowych umiejętności we wspomaganiu zaspokojenia ciekawości
ucznia oraz redukowaniu jego napięć psychicznych i niestosownych zachowań.

ZAKRES TEMATYKI:

pogłębienie umiejętności w zakresie komunikacji z uczniem, szczególnie wyrobienie umiejętności
dostosowania wiedzy dorosłej osoby do możliwości percepcyjnych uczniów
w zakresie:
• tajemnica inności płci;
• tajemnica rodzicielstwa;
trudne pytania – praktyczne sposoby na porozumiewanie się z uczniami w sferze płciowości,
wspieranie czynników związanych ze środowiskiem rodzinnym, takich jak: miłość, poczucie
bezpieczeństwa, identyfikacja płci;
świadomość seksualna uczniów szkół podstawowych,
cechy i uwarunkowania faz rozwoju psychoseksualnego i biseksualnego od poczęcia do okresu
dojrzewania,
sposoby na przeciwdziałanie przemocy i dokuczaniu jako agresji na tle inności płci,
zagadnienia specjalne: masturbacja dziecięca, fantazje, molestowanie, nadużycia seksualne
INFORMACJE OGÓLNE: Każdy uczestnik warsztatu otrzyma materiały szkoleniowe, w tym „Poradnik
do pracy i współpracy z uczniem ”. Na prośbę uczestników istnieje możliwość wzbogacenia tematyki,
praktycznych ćwiczeń, materiałów szkoleniowych.
LICZBA GOGZIN: 8
KOSZT: 180 zł (zniżka 30 zł przy wczesnej wpłacie minimum miesiąc przed planowanym terminem szkolenia)
FORMA PRACY: praca metodami warsztatowymi,
MIEJSCE WARSZTATÓW : Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 11, Wrocław, ul. Kamienna 99/ 101,
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ: do dnia 23 marca 2012

WPŁATY NA KONTO:

Bank Śląski oddz. Wrocław
Nr konta: 11 1050 1575 1000 0090 3000 8131
Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno – Pedagogicznej ANIMA
Magdalena Sakowska ul. Poranna 36/7 53-026 Wrocław

PROWADZENIE: TERESA MALIK – pedagog specjalny, długoletni pracownik specjalnego ośrodka szkolno
– wychowawczego we Wrocławiu, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Absolwentka studiów
podyplomowych w zakresie nauk o rodzinie, posiada kwalifikacje z zakresu wychowana do życia w
rodzinie potwierdzone ukończeniem kursu kwalifikacyjnego oraz kursów doskonalących z zakresu rozwoju
bio – psycho – seksualnego dzieci i młodzieży. W Centrum ANIMA prowadzi szkolenia nauczycieli,
wychowawców wszystkich rodzajów i poziomów organizacyjnych placówek edukacyjno- wychowawczych.
Od 1999 roku jest nauczycielem akademickim w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na Wydziale Pedagogiki
Specjalnej (WIĘCEJ: na stronie internetowej: www.anima.edu.pl)

Przyjmowanie zgłoszeń:
e-mail: anima_ctepp@o2.pl
kom. 603 943 227 ; 600 032 054;

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply