poniedziałek, Kwiecień 23rd, 2012 | Author:

Szczęść Boże!

Wszystko, czym jesteśmy jako ludzie dojrzali, ludzie pełni, jest zbudowane na fundamencie osiągniętym przez nas w rozmowie, w dialogu z Bogiem i innymi ludźmi. Cała nasza wiedza, system naszych wartości, ostatecznie też i wiara kształtują się w toku dialogu ze światem ludzi dorosłych. To rozmowa, dialog – w najszerszym znaczeniu tego wyrazu, jest tym środkiem, dzięki któremu rozwija się nasze człowieczeństwo. Udana rozmowa sprawia, że każdy z nas doświadcza swojej wartości jako człowiek. Dlatego zapraszamy małżonków na:

Warsztaty z psychologii komunikacji dla małżonków – Zakopane, 18-20 maja

Informacje szczegółowe i zapisy na stronie duszpasterstwa

Celem spotkania jest przede wszystkim nauczenie uczestników podstawowych umiejętności z zakresu podstaw psychologii komunikacji:

  • rozróżnianie komunikacji pośredniej i bezpośredniej;
  • rozróżnianie elementów komunikatu;
  • rola uczuć i temperamentu w komunikacji;
  • emocjonalna manipulacja;
  • role społeczne;
  • komunikacja a zaburzenia osobowości;
  • uważne, aktywne słuchanie;
  • kategoryzowanie wypowiedzi na: oskarżające, oceniające, wspierające, wartościujące, badające i rozumiejące;
  • dobre i złe strony psychologii komunikacji;
  • fundamentalne zasady poprawnej komunikacji w rodzinie.

Informacje szczegółowe i zapisy na stronie
http://www.duszpasterstwotalent.pl/rekolekcje-dla-malzenstw/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply