wtorek, Czerwiec 05th, 2012 | Author:

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE PT. „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”
warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych

Cel:
odbudowa i wzmacnianie więzi w rodzinie (dobra więź emocjonalna z rodzicami to najważniejszy czynnik chroniący dziecko przed narkotykami, alkoholem, negatywną grupą rówieśniczą …)
Zadania:
• uświadomienie, że przez zmianę siebie zmieniam relacje w rodzinie
• uświadomienie konieczności czytelnego wyznaczania swoich granic i nauczenie sposobów ich obrony
• nauczenie akceptowania uczuć i emocji oraz bezpiecznego wyrażania ich
• nauczenie sposobów wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań
• uwrażliwienie na pozytywne zachowanie dziecka i nauczenie sposobów pozytywnego wzmacniania
• uświadomienie znaczenia komunikatu „ Ty jesteś” i nauczenie sposobów innej komunikacji
• uświadomienie twórczej roli konfliktu w rodzinie i nauczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Tematyka:
• Poznanie się, kontrakt, integracja
• Granice
• Uczucia
• Zachęcania dziecka do współpracy
• Kary
• Rozwiązywanie problemów i konfliktów
• Zachęcanie do samodzielności
• Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról
• Pomocna pochwała i zachęta

Prowadząca: Barbara Rządkowska -nauczyciel, Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie –
PWT Wrocław, Podyplomowe Studia Pomocy Rodzinie w Sytuacji Trudnej – KUL Lublin,
doradca życia rodzinnego, profesjonalne przygotowanie do prowadzenia „Szkoły dla rodziców
i wychowawców” przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Integritas” Rodzina – Szkoła – Środowisko

Czas trwania: 10 pięciogodzinnych spotkań od września do grudnia 2012r.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: Barbara Rządkowska
tel. 0661-94-51-94, e-mail: barbararz@poczta.onet.pl

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Category: Warsztaty
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply