piątek, Listopad 30th, 2012 | Author:

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą warsztatów dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych z zakresu pracy głosem i radzenia sobie ze stresem we wszystkich placówkach kształcenia i terapii.

USTAWIENIE  I  EMISJA  GŁOSU – szkolenie kompleksowe

 Nauczyciel jest profesjonalnym użytkownikiem głosu.  W swojej pracy zawodowej regularnie i długotrwale  posługuje się  mową głośną,  a niekiedy śpiewem, co wymaga sprawnego działania narządu głosu. Sprawne funkcjonowanie narządu głosowego opiera się na prawidłowej  czynności narządu oddechowego i artykulacyjnego oraz prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, w tym obszarów i połączeń odpowiadających za głos i mowę, a także na dobrym funkcjonowaniu narządu słuchu.

Warsztaty z emisji głosu umożliwią nauczycielom poznanie technik i metod prawidłowego ustawienia głosu, pozwalających pracować nad tym, by głos działał jak najdłużej  i aby służył jak najlepiej, pomagając w wypełnieniu wszystkich zadań, jakie stawia praca dydaktyczna i wychowawcza.

 

Umiejętności zdobyte podczas warsztatu pozwolą nauczycielom:

 • zadbać o siebie i swój głos (narzędzie pracy);
 • poznać zasady i higienę pracy głosem;
 • nauczyć się mówić bez wysiłku i zmęczenia, wzmocnić swój głos
 • nawiązać kontakt z uczniem, zbudować relację dzięki  modulowaniu głosu;
 • utrzymać dyscyplinę, dzięki stanowczości w głosie i umiejętności posługiwania się dźwiękiem o dużym natężeniu
 • poznać podstawy budowania wystąpień publicznych

INFORMACJE

Informacje ogólne: obowiązuje strój swobodny, do zajęć nauczyciel przynoszą małe kosmetyczne lusterka, moduły powinny się odbywać co dwa tygodnie.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek wychowawczo-oświatowych

Liczba godzin: 12 (3x4h)

Liczba uczestników: min 10

Koszt: 800zł /moduł 4h

Forma pracy: ćwiczenia praktyczne z elementami wykładu

Prowadzenie: Magdalena Adamus – pedagog,  absolwentka Podyplomowych Studiów Emisji Głosu. Doświadczenie w  prowadzeniu warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu pedagogiki  i emisji głosu (więcej o prowadzącej na stronie internetowej: www.pedagog.wroclaw.pl;www.cupip.pl)

 

PODSTAWY EMISJI GŁOSU

– dla pracujących głosem w szkole lub w przedszkolu

  Warsztat adresowany jest do nauczycieli, którzy pragną poznać podstawowe techniki i metody prawidłowego ustawienia głosu.

 PROGRAM SZKOLENIA:

 • Omówienie problematyki ustawienia, rozwijania i doskonalenia głosu
 • Prezentacja technik rehabilitacji głosu, ćwiczeń fonacyjnych, motorycznych, artykulacyjnych, dykcyjnych
 • Nauka prawidłowego ustawienia i emisji głosu

 INFORMACJE

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Liczba godzin: 4

Liczba uczestników: min 10

Koszt: 900 zł

Forma pracy: ćwiczenia praktyczne z elementami wykładu

Prowadzenie: Magdalena Adamus

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ OGÓLNODOSTEPNYCH:

 

ĆWICZENIA  RELAKSACYJNE  I ODDECHOWE

– metody radzenia sobie  ze stresem szkolnym (nauczyciela i ucznia)

 Długotrwały stres oddziałuje w niekorzystny sposób zarówno na nauczyciela jak i ucznia. Warsztat umożliwi nauczycielom poznanie podstawowych sposobów łagodzenia stresu, w oparciu o techniki oddechowe.   Zaletą tych ćwiczeń jest to, że można wykonywać je  praktycznie wszędzie.  Techniki, zaprezentowane podczas warsztatu nauczyciel będzie mógł wykorzystać w redukcji napięć, związanych z pracą zawodową, jak również w bezpośredniej pracy z uczniami.

 Korzyści z udziału:

 Nauczyciel:

 • Będzie umiał zastosować proste metody relaksacji w sytuacjach nadmiernego obciążenia stresem , związanym z pracą zawodową (i nie tylko)
 • Otrzyma propozycje ćwiczeń do wykorzystania w pracy z uczniami (w trakcie przerw śródlekcyjnych, na zakończenie lekcji, przed ważnym wydarzeniem szkolnym)
 • Otrzyma propozycje ćwiczeń wyciszająco-uspokajających do wykorzystania z uczniem w stanie nadmiernego napięcia lub pobudzenia psychoruchowego (m.in. w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
 •  Dowie się jak zapewnić uczniom stan odprężenia i wyciszenia, oraz jak łagodzić skutki stresu. Wywołanego np.: prezentacją lub wystąpieniem publicznym

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Poznanie ćwiczeń oddechowych, które powodują zmniejszenie napięcia wywołanego stresem;
 • Wywoływanie prawidłowego oddechu żebrowo-przeponowego;
 • Nauka ćwiczeń oddechowych śródlekcyjnych i wyciszająco-uspakajających;
 • Nauka podstawowych zasad podczas planowania wystąpień publicznych;

 INFORMACJE

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek wychowawczo-oświatowych

Liczba godzin: 3h

Liczba uczestników: min 10

Koszt: 800zł

Forma pracy: ćwiczenia praktyczne z elementami wykładu

Materiały: uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe

Prowadzenie: Magdalena Adamus – pedagog,  absolwentka Podyplomowych Studiów Emisji Głosu. Doświadczenie w  prowadzeniu warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu pedagogiki  i emisji głosu. (więcej o prowadzącej na stronie internetowej: www.pedagog.wroclaw.pl;www.cupip.pl)

 

 OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ SPECJALNYCH, PRZYSZPITALNYCH  ITP.

 ĆWICZENIA  RELAKSACYJNE  I ODDECHOWE

– w  rewalidacji i terapii

 Warsztat umożliwi nauczycielom poznanie podstawowych sposobów łagodzenia  napięć psychicznych  występujących u dzieci niepełnosprawnych, chorych, z zaburzeniami emocjonalnymi  –  w oparciu o techniki oddechowe.   Zaletą tych ćwiczeń jest to, że można wykonywać je  praktycznie wszędzie.  Techniki, zaprezentowane podczas warsztatu nauczyciel będzie mógł również wykorzystać w redukcji własnych napięć, związanych z pracą zawodową.

 

Korzyści z udziału:

Nauczyciel:

 • Otrzyma propozycje ćwiczeń do wykorzystania w pracy z uczniami (m.in. w trakcie przerw śródlekcyjnych lub   zajęć terapeutycznych)
 • Otrzyma propozycje ćwiczeń wyciszająco-uspokajających do wykorzystania z uczniem, będącym  w stanie nadmiernego napięcia lub pobudzenia psychoruchowego
 •  Dowie się jak zapewnić uczniom stan odprężenia i wyciszenia, oraz jak łagodzić skutki stresu
 • Będzie umiał zastosować proste metody relaksacji w sytuacjach nadmiernego obciążenia stresem , związanym z pracą zawodową (i nie tylko)

 PROGRAM SZKOLENIA:

 • Poznanie zasad prawidłowego oddechu
 • Ćwiczenia artykulacyjne
 • Nauka wydłużania fazy oddechowej
 • Wywołanie oddechu żebrowo-przeponowego niezbędnego podczas mówienia długotrwałego
 • Wykorzystanie poznanego typu oddechu do ćwiczeń relaksacyjny

 INFORMACJE

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek wychowawczo-oświatowych

Liczba godzin: 3h

Liczba uczestników: min10

Koszt: 800zł

Forma pracy: ćwiczenia praktyczne z elementami wykładu

Materiały: uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe

Prowadzenie: Magdalena Adamus – pedagog,  absolwentka Podyplomowych Studiów Emisji Głosu. Doświadczenie w  prowadzeniu warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu pedagogiki  i emisji głosu. (więcej o prowadzącej na stronie internetowej: www.pedagog.wroclaw.pl;www.cupip.pl)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply