SŁUCHAM – MÓWIĘ – ROZMAWIAM

Spotkanie przeznaczone jest dla osób dorosłych, które nie są zadowolone ze swojej komunikacji i mają poczucie niezrozumienia ze strony innych.  Umiejętność „dogadania się” jest bardzo istotna w budowaniu więzi z innymi, a także w podejmowaniu wspólnych działań. Od komunikacji zależy więc nasza satysfakcja w życiu  osobistym, społeczym czy zawodowym. Uczestnicy warsztatów poznają zasady skutecznego komunikowania się, zwiększą świadomość w zakresie własnego stylu komunikacji i poznają techniki jego doskonalenia. Tematyka warsztatu obejmuje zasady aktywnego słuchania, skutecznego formułowania komunikatu, a także elementów komunikacji niewerbalnej. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość poprawienia swojej skuteczności w porozumiewaniu się z innymi w domu, w pracy, zarówno w sytuacjach towarzyskich, jak i formalnych.

 

Czas: 9 x 60 min ; Miejsce realizacji spotkania: al. Kasprowicza 26, Wrocław

Osoby prowadzące warsztat:

Anna Konopka /pedagog, mediator, terapeuta/, e-mail: pedagog.anna.konopka@gmail.com

Maria Obertaniec /psycholog, trener/, e-mail: psycholog.maria.obertaniec@gmail.com