Tag-Archive for » komunikacja «

poniedziałek, Kwiecień 23rd, 2012 | Author:

Szczęść Boże!

Wszystko, czym jesteśmy jako ludzie dojrzali, ludzie pełni, jest zbudowane na fundamencie osiągniętym przez nas w rozmowie, w dialogu z Bogiem i innymi ludźmi. Cała nasza wiedza, system naszych wartości, ostatecznie też i wiara kształtują się w toku dialogu ze światem ludzi dorosłych. To rozmowa, dialog – w najszerszym znaczeniu tego wyrazu, jest tym środkiem, dzięki któremu rozwija się nasze człowieczeństwo. Udana rozmowa sprawia, że każdy z nas doświadcza swojej wartości jako człowiek. Dlatego zapraszamy małżonków na:

Warsztaty z psychologii komunikacji dla małżonków – Zakopane, 18-20 maja

Informacje szczegółowe i zapisy na stronie duszpasterstwa

Celem spotkania jest przede wszystkim nauczenie uczestników podstawowych umiejętności z zakresu podstaw psychologii komunikacji:

 • rozróżnianie komunikacji pośredniej i bezpośredniej;
 • rozróżnianie elementów komunikatu;
 • rola uczuć i temperamentu w komunikacji;
 • emocjonalna manipulacja;
 • role społeczne;
 • komunikacja a zaburzenia osobowości;
 • uważne, aktywne słuchanie;
 • kategoryzowanie wypowiedzi na: oskarżające, oceniające, wspierające, wartościujące, badające i rozumiejące;
 • dobre i złe strony psychologii komunikacji;
 • fundamentalne zasady poprawnej komunikacji w rodzinie.

Informacje szczegółowe i zapisy na stronie
http://www.duszpasterstwotalent.pl/rekolekcje-dla-malzenstw/

poniedziałek, Marzec 05th, 2012 | Author:

Zapraszam na jednodniowe warsztaty: „Sztuka rozwiązywania konfliktów”.

Odbędą się one 24.03.2012 w godzinach 15.00-18.00 w salkach parafialnych przy Parafii p.w. św, Antoniego.

Prowadząca Anna Konopka jest pedagogiem, doradcą rodzinnym i mediatorem rodzinnym.  Od pięciu lat wspiera rodziny w Poradni Rodzinnej przy Parafii p.w. św. Antoniego, obecnie pracuje także z dziećmi i młodzieżą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Informacje i zapisy: pedagog.anna.konopka@gmail.com

wtorek, Styczeń 31st, 2012 | Author:

W najbliższym wydaniu Wrocławskiego Gościa Niedzielnego ukaże się krótki artykuł o działalności poradni rodzinnej przy parafii pw. św. Antoniego. Już dziś zapraszam do lektury gazety.

Jeśli chcesz więcej

Jak porozumieć się z małżonkiem, co zrobić, gdy dziecko wpada w histerię i szaleje między półkami w supermarkecie? Z takimi problemami nie trzeba zmagać się samemu.

Poradnia rodzinna przy parafii pw. św. Antoniego na wrocławskich Karłowicach od 2007 r. zaprasza na warsztaty dla małżeństw, rodziców i innych osób. – Oprócz ludzi przygotowujących się do małżeństwa, najwięcej par trafia do nas z problemami dotyczącymi komunikacji oraz wychowania dzieci – mówi Magdalena Krajewska, pedagog i doradca życia rodzinnego. Tłumaczy, że warsztaty nie są  przeznaczone przede wszystkim dla bardzo dysfunkcyjnych rodzin, ale dla tych, które po prostu „chcą czegoś więcej”. – Wymagają one sporo pracy własnej – wyjaśnia. – Należy „odrabiać prace domowe”, takie jak np. co najmniej godzinna randka połączona z konkretnym zadaniem. Na zajęciach można zrozumieć jakie błędy popełniamy w komunikacji, jak podejść do kwestii konfliktu w małżeństwie – który ma prawo zaistnieć. more…

środa, Styczeń 11th, 2012 | Author:

Od 2011 roku z powodzeniem prowadzę szkolenia dla Rad Pedagogicznych Szkół w zakresie pracy wychowawczej dzieci i młodzieży:  Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie.

Podczas kilku dwu lub trzygodzinnych szkoleń nauczyciele zdobędą wiedzę, jak skutecznie zmieniać relację z uczniem na lepszą, opartą na zasadach i autorytecie. Znajdzie się czas na nieco teorii, dużo ćwiczeń i rozwikłanie własnej trudności wychowawczej!

Jeśli jesteś nauczycielem/dyrektorem szkoły i chcesz, aby działania wychowawcze kadry były skuteczniejsze, a interwencje zewnętrzne rodziców/policji jak najrzadsze – te warsztaty są dla Twojej szkoły!

Proponowany program – może być elastycznie dostosowany do potrzeb szkoły.

Proponuję dwa trzygodzinne lub trzy dwugodzinne spotkania rozłożone w ciągu semestru lub całego roku szkolnego, możliwe jest również szkolenie całodniowe – trzeba wtedy zarezerwować odpowiednio więcej czasu na przerwy.
Podczas warsztatów poruszymy następujące tematy:
 1. Skuteczna komunikacja z wykładem o granicach i pracą własną: wejście w role ucznia i nauczyciele w konfliktowej relacji, nasze komunikaty skuteczne i nieskuteczne, praca na przykładach ze szkoły
 2. Wyciąganie konsekwencji: naturalnych i logicznych, praca własna: nasze konsekwencje, proponowanie skutecznych konsekwencji dla przykładowych sytuacji, tj.: nagminne spóźnianie, ucieczki z lekcji, nie przestrzeganie zasad
 3. Metody przerwania tańca klasowego, w szczególności stałych schematycznych tańców z uczniami przeszkadzającymi na lekcjach.
 4. Wspólne opracowanie planu wychowawczego dla całej szkoły (z uwzględnieniem wyjątkowo trudnych uczniów) lub wypracowanie  schematów postępowania wobec kilku konkretnych wyjątkowo wymagających uczniów

Koszt: do ustalenia z dyrekcją szkoły

Termin: do ustalenia z dyrektorem szkoły

Wielkość grupy: ze względu na warsztatowy charakter zajęć grupa może mieć do 20 osób. W przypadku większych szkół można zorganizować kilka równoległych grup.

Typ szkół: Szkoły podstawowe i gimnazja

Jest możliwość kontynuowania programu lub rozszerzenia w kolejnych latach. Tematy do ustalenia z Kadrą Pedagogiczną.

czwartek, Październik 13th, 2011 | Author:

Serdecznie zapraszamy na warsztaty

JA+TY=MY

Program rozwoju relacji małżeńskiej.

 Kiedy: 22-23 października 2011

Gdzie: Wrocław, Parafia św. Antoniego (oo.Franciszkanie)

more…