Sztuka rozwiązywania konfliktów

Konflikt, to słowo za którym nie przepadamy. Bez względu na to jaki mamy stosunek do sytuacji konfliktowych  każdemu z nas przychodzi się z nimi zmierzyć. Zwykle sytuacjom tym towarzyszą nieprzyjemne emocje, często pojawia się brak satysfakcji z podjętych rozwiązań. Jedna z definicji konfliktu mówi, że: „jest to rozbieżność interesów lub przekonanie stron, że ich aktualne dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie”. Czy tak musi być? Czy może być inaczej? … To spotkanie zmieni Twoje negatywne nastawienie do konfliktów!

 

Zapraszam na warsztaty pt.

 

„SZTUKA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW”,

 

które przeznaczone są dla:

 

  • osób będących w konflikcie,
  • dla tych, którzy nie radzą sobie w sytuacji, gdy ich potrzeby nie są zaspokajane,
  • dla osób, których nie satysfakcjonują dotychczasowe próby rozwiązywania konfliktów,
  •  osób zainteresowanych twórczym, konstruktywnym rozwiązywaniem sporów,

 

W trakcie tego spotkania uczestnicy będą mogli:

  • określić  swój  sposobów reagowania na konflikt;
  • nabyć umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
  • przećwiczyć rozwiązanie swojej trudnej sytuacji – tylko dla chętnych omówienie konfliktu, z którym sobie nie radzą;
  • zapoznać się z ideą mediacji;
  • umówić się na indywidualną konsultację lub mediacje rodzinne;

 

Osoba prowadząca spotkanie: mgr Anna Konopka (pedagog, mediator i doradca rodzinny) ,

e-mail:   pedagog.anna.konopka@gmail.com

Miejsce realizacji spotkania: Wrocław – Karłowice, Al. Kasprowicza 26

Czas: 3 godziny zegarowe.