Warsztaty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLENIA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

„Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie.”

Podczas kilku dwugodzinnych  szkoleń nauczyciele zdobywają wiedzę, jak skutecznie zmieniać relację z uczniem na lepszą, opartą na zasadach i autorytecie. Znajdzie się czas na nieco teorii, dużo ćwiczeń i rozwikłanie własnej trudności wychowawczej!

Jeśli jesteś nauczycielem/dyrektorem szkoły i chcesz, aby działania wychowawcze kadry były skuteczne, a interwencje zewnętrzne rodziców/policji jak najrzadsze – te warsztaty są dla Twojej szkoły!

Proponowany program – może być elastycznie dostosowany do potrzeb szkoły.

Proponuję trzy dwugodzinne spotkania rozłożone w ciągu semestru lub całego roku szkolnego, możliwe jest również szkolenie całodniowe.

Podczas warsztatów poruszymy następujące tematy:

  1. Metody rozpoznania i przerwania destrukcyjnego tańca klasowego, w szczególności stałych schematycznych tańców z uczniami przeszkadzającymi na lekcjach.
  2. Skuteczna komunikacja z wykładem o granicach i pracą własną: wejście w role ucznia i nauczyciele w konfliktowej relacji, nasze komunikaty skuteczne i nieskuteczne, praca na przykładach ze szkoły.
  3. Wyciąganie konsekwencji: naturalnych i logicznych, praca własna: nasze konsekwencje, proponowanie skutecznych konsekwencji dla przykładowych sytuacji.
  4. Dwuetapowa procedura przerwy i radzenie sobie w sytuacji zachowań ekstramalnych
  5. Zachęcanie do współpracy – rola metody pozytywnej motywacji
  6. Kształcenie umiejętności społecznych, rozwiązywanie problemów z odrabianiem
  7. Tworzenie sprawnie działającej struktury i korzystanie z dodatkowego wsparcia (rola dyrektora)
  8. Wspólne opracowanie planu wychowawczego dla całej szkoły (z uwzględnieniem wyjątkowo trudnych uczniów)

Koszt: do ustalenia z dyrekcją szkoły

Termin: do ustalenia z dyrektorem szkoły

Wielkość grupy: ze względu na warsztatowy charakter zajęć grupa może mieć do 20 osób. W przypadku większych szkół można zorganizować kilka równoległych grup.

Typ szkół: Szkoły podstawowe i gimnazja

Jest możliwość kontynuowania programu lub rozszerzenia w kolejnych latach. Tematy szkoleń do ustalenia z Kadrą Pedagogiczną.

Wykładowca: Magdalena Krajewska

Od 2011 roku z powodzeniem prowadzę szkolenia dla Rad Pedagogicznych Szkół w zakresie pracy wychowawczej dzieci i młodzieży:  Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie – referencje.