Więzi czy więzy?

Warsztat dotyczy budowania relacji z rodzicami w kontekście usamodzielniania się młodego człowieka. Uczestnicy warsztatu będą mogli przyjrzeć się psychologicznym zasobom, które wynieśli z domu rodzinnego – swoim zaletom, umiejętnościom, talentom, zwyczajom. Będą też mieli okazję zastanowić się nad pomysłem na własne życie i określić swoje priorytety. Ćwiczenia warsztatowe będą się też odnosić do stawiania granic w bliskich relacjach – różnicowania siebie od innych, tj własnych emocji i motywacji od emocji i motywacji należących do innych osób. Uczestnicy będą mogli się zastanowić nad istniejącymi zależnościami występującymi w ich rodzinie pochodzenia, zobaczyć jakie i wobec kogo mają zobowiązania. Warsztaty będą okazją do przyjrzenia się na nowo bliskim relacjom z osobami ważnymi przez pryzmat poczucia własnej wolności i odpowiedzialności za siebie i innych.

Czas: 8 h

Miejsce realizacji spotkania: al. Kasprowicza 26, Wrocław

Osoby prowadzące warsztat:

Anna Konopka /pedagog, mediator, terapeuta/, e-mail: pedagog.anna.konopka@gmail.com

Maria Obertaniec /psycholog, trener/, e-mail: psycholog.maria.obertaniec@gmail.com