Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?

Podstawą skutecznego wychowana bez przemocy jest konsekwentne ustalanie granic, umożliwiające dziecku orientację w otaczającym je świecie.”

Robert McKenzie „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?”

Pragnę Państwa serdecznie zaprosić na cykl warsztatów dla rodziców
dzieci w wieku 2-16 lat zatytułowany:

Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? – Jasne reguły pomagają wychowywać.”

Zdjęcia z dotychczasowych weekendowych wyjazdów rodzinnych: 2010, 2011

Warsztaty podpowiedzą rodzicom, jak z szacunkiem do dziecka, konsekwentnie i spokojnie egzekwować ustalone reguły, ucząc je odpowiedzialności za własne postępowanie. Na kolejnych spotkaniach zaprezentuję, jak unikać typowych błędów popełnianych przez rodziców wyznaczających zbyt sztywne, szerokie lub niestałe granice. Dzięki warsztatom będą Państwo mogli dowiedzieć się, jak już dwulatka uczyć odpowiedzialności, jak postępować z dzieckiem oraz z nastolatkiem mającym kłopoty z koncentracją, jak uczyć dzieci skutecznego rozwiązywania problemów, mądrze wyciągać konsekwencje i położyć kres konfliktom w rodzinie, nawiązując przyjacielskie relacje z dziećmi bez ryzyka utraty autorytetu.

Program warsztatów:rodzina

  1. Granice w rodzinie – w jaki sposób dzieci się uczą zasad rodziców

  2. Nasz taniec rodzinny – manowce błędnej komunikacji

  3. Rozpoznawanie granic we własnej rodzinie, wysyłanie jasnych komunikatów, metody zatrzymania tańca rodzinnego

  4. Język współpracy – zachęcające komunikaty

  5. Rozwiązywanie problemów

  6. Wyciąganie konsekwencji

  7. Przygotowanie do zmian w naszej rodzinie, zapewnienie sobie odpowiedniego wsparcia

  8. Obowiązki domowe – wykorzystanie poznanych metod

  9. Odrabianie lekcji – jak poprzez jasne reguły wychowawcze pomóc dziecku, które jest nadpobudliwe lub ma trudności szkolne
  10. Wychowanie nastolatków – czy granice są potrzebne?

Harmonogram: 10 dwugodzinnych spotkań w trybie cotygodniowym lub 5 dwugodzinnych spotkań + weekendowy wyjazd, na który zapraszamy całe rodziny lub dwa pełne weekendy czy tak zwany długi weekend, bądź wyjazd rekolekcyjno-warsztatowy dla całych rodzin.

Podczas weekendowych warsztatów prowadzonych przez Poradnię „Antoni” organizujemy zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci osób uczestniczących w cyklu spotkań. W międzyczasie uczestnicy warsztatów  mogą skorzystać z poradnictwa indywidualnego u pedagogów i psychologów zatrudnionych w poradni rodzinnej przy parafii p.w. św. Antoniego.

Koszt: w zależności od organizatora

Miejsce: w zależności od organizatora

Prowadząca: Magdalena Krajewska – pedagog i doradca życia w rodzinie. Trener grup warsztatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców. Prowadzi poradnictwo indywidualne w Poradni Rodzinnej przy parafii p.w. Św. Antoniego.

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć ilość miejsc jest ograniczona.

Informacje i zapisy: kontakt

Artykuł poświęcony tematyce warsztatów: Wychowanie od A do Z

Przykładowe materiały: wychowanie od A do Z

Komplet materiałów dla uczestników warsztatów!!!