Naprotechnologia

NaProTECHNOLOGY ®

W ostatnim czasie także w Polsce pojawiła się nadzieja dla małżonków borykających się z problemem braku płodności – nadzieja na poczęcie bez konfliktu sumienia. NaProTechnologia  to młoda, wciąż rozwijająca się dziedzina medycyny obecna w świecie już blisko 30 lat, w Polsce dopiero od nieco ponad roku. Jej twórcą jest prof. Thomas Hilgers.

NaProTECHNOLOGY® jest stale rozwijane przez Instytut papieża Pawła VI w Omaha (Nebraska USA,www.popepaulvi.com), The American Academy of Fertility Care Proffesionals z siedzibą w St. Louis (www.aafcp.org) oraz International Institute of Restorative Reprodusctive Medicine z siedzibą w Londynie (www.shamrockdesktop.com/iirrm).

NaProTECHNOLOGY® to nauka o zdrowiu prokreacyjnym w szczególności kobiet, medycyna na najwyższym poziomie profesjonalnym i etycznym, która korzysta z najnowszych osiągnięć ginekologii, chirurgii czy endokrynologii. NaProTECHNOLOGY® w monitorowaniu płodności i diagnozowaniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego posługuje się prostą, standaryzowaną obserwacją biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym CREIGHTON MODEL FertilityCareTM System (CrMS). Uważna analiza zapisu obserwacji na karcie cyklu pozwala dostrzec i zdiagnozować istniejące nieprawidłowości oraz podjąć dalszą ukierunkowaną diagnostykę i właściwe leczenie. W NaPro lekarz skupia się najpierw na diagnostyce skorelowanej z cyklem kobiecym, na ustaleniu przyczyny zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, następnie na właściwym leczeniu (jeśli trzeba także mężczyzny), które umożliwia małżonkom poczęcie w sposób naturalny w akcie współżycia. Standaryzowana obserwacja cyklu umożliwia zdiagnozowanie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, dalszą pogłębioną diagnostykę i leczenie, którego efekty można dostrzec i monitorować w karcie cyklu CrMS. NaPro jest skuteczna w leczeniu niepłodności oraz w diagnostyce i leczeniu tzw nawykowych poronień, zaburzeń cyklu miesiączkowego, zaburzeń osi przysadka – jajnik, torbieli jajników, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, endometriozy, zespołu policystycznych jajników i wielu innych schorzeń www.naprotechnology.com .

Naprotechnologia jest to  pewien sposób postępowania diagnostycznego i leczenia, mieści się w ramach konwencjonalnej medycyny, choć posługuje się prostą nieinwazyjną diagnostyką opartą na obserwacji cyklu płodności. NaPro szanuje zasady etyczne, godność człowieka, prawo dziecka do poczęcia i urodzenia się w miłości swoich rodziców. Jednocześnie legitymuje się wysoką skutecznością w wykrywaniu przyczyn i leczeniu niepłodności małżeńskiej.

Cały przebieg prac i badań naukowych, które były przeprowadzone przez ostatnie 28 lat, można odnaleźć w nowej książce medycznej:

The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY

T.W. Hilgers, The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY, Pope Paul VI Institute Press, 6901 Mercy Road, Omaha, NE 68106, 2004.

 

W załączonym pliku znajdziesz  kontakty do lekarzy i instruktorów tej metody (Modelu Creighton’a): instruktorzy i lekarze naprotechnologii w Polsce

Nasza Poradnia prowadzi stronę poświęconą tematowi NaProTechnologii w Polsce – zapraszamy do odwiedzin: www.naprotechnologia.wroclaw.pl

Osobą zajmującą się tym tematem w naszej Poradni jest Magdalena Krajewska.