Budowanie poczucia własnej wartości

  Bardzo ważne dla naszego życia jest zdrowe poczucie własnej wartości. Warsztaty poświęcone temu tematowi mają na celu przybliżenie pewnych  podstawowych kroków, które należy podjąć, aby dostrzec  swoją wartość i niepowtarzalność. Dzięki adekwatnemu poczuciu własnej wartości staniemy się szczęśliwsi i zdolni budować dobre, satysfakcjonujące relacje z innymi.

 

CO TO JEST POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI?

 

Virginia Satir, znana terapeutka, nazywa poczucie własnej wartości naczyniem. Kiedy była mała, na ganku jej domu stało piękne żelazne naczynie na trzech nogach, które stale było czymś wypełnione. Raz było to mydło, które produkowała matka, innym razem nawóz do kwiatów przechowywany przez ojca. Jeśli ktoś chciał naczynie do czegoś wykorzystać, „musiał najpierw odpowiedzieć sobie na dwa pytania: „Co w danej chwili w nim się znajduje? W jakim stopniu je wypełnia?” Te dwa pytania doskonale można zastosować także do innego naczynia – naczynia naszego poczucia własnej wartości. Jest ono zawsze wypełnione jakąś zawartością – pozytywną lub negatywną. Można więc zadać sobie pytanie: „Czy moje poczucie własnej wartości jest pozytywne czy negatywne i w jakim stopniu mnie wypełnia?”. To właśnie zawartość „naczynia” decyduje o tym, co dzieje się w naszym wnętrzu i w relacjach z innymi ludźmi.

 

JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI?

 

Uczestnicy tego spotkania dzięki zajęciom interaktywnym uzyskają kilka pomocnych wskazówek, dotyczących tego, jak można  podnosić  swoją samoocenę. Ponadto:

 • poznają swoje mocne strony,
 • poprzez autoprezentację będą się uczyli akceptacji siebie i innych (doświadczenia innych, własne przeżycia, emocje, sposób bycia),
  • zatrzymają się nad swoimi wartościami,
  • dadzą sobie prawo do popełniania błędów i  niepowodzeń,
   • zatrzymają się nad swoją przeszłością – będą mogli spojrzeć na nią w odpowiedniej perspektywie,
   • dadzą dojść do głosu swoim marzeniom,
   • będą mogli wyznaczyć cele na przyszłość,
   • otrzymają pozytywne informacje zwrotne – doświadczą konkretnych, pozytywnych i zgodnych z prawdą pochwał,
   • dowiedzą się, iż troska o zaspokojenie swoich potrzeb jest tak samo ważna, jak dbanie           o dobro bliskich osób (np. świętowanie urodzin, rocznic, sukcesów, robienie sobie małych przyjemności, dbanie o wypoczynek),
   • wyznaczą „krąg przyjaciół”, czyli osób wśród których dobrze się czują i które ich szanują.

 

Podczas warsztatów zwrócimy uwagę na sześć filarów stanowiących podstawę zdrowej samooceny. Filary te, to:

Niewątpliwie spotkanie to nie wyczerpuje całego bogactwa sposobów budowania poczucia własnej wartości, dlatego poniżej przedstawiamy informację dotyczącą literatury poszerzającej dane zagadnienie.

 1. Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, GWP, Gdańsk 2000;
 2. Satir V., Terapia rodziny, GWP, Gdańsk 2000.
 3. Furman E., Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994;
 4. Lindenfield G., Poczucie własnej wartości, Ravi, Łódź, 1995;
 5. Powell J., Chcę powiedzieć kim jestem, Tum, Wrocław 1994;
 6. Branden Nathaniel , „ 6 filarów budowania poczucia własnej wartości”, 2008;

 

Jeśli chcesz mieć wysokie poczucie własnej wartości, te warsztaty  są dla Ciebie!

ZAPRASZAMY!!!

 

Osoby prowadzące warsztat:

psycholog: mgr Maria Obertaniec, e-mail: psycholog.maria.obertaniec@gmail.com

pedagog: mgr Anna Konopka,  e-mail: pedagog.anna.konopka@gmail.com

 

Miejsce realizacji spotkania:

Wrocław – Karłowice; Al. Kasprowicza 2

Czas: 8 godz.