piątek, Luty 10th, 2012 | Author:

W 2012 roku Poradnia Rodzinna przy Parafii p.w. św. Antoniego we Wrocławiu będzie prowadziła dyżury od 02 stycznia do 8 lipca oraz od 1 września do 15 grudnia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Tygodniowy harmonogram dyżurów specjalistów znajdą Państwo tutaj.

Planujemy także szereg warsztatów dla większych grup słuchaczy. Spotkania te będą prowadzone przez zatrudnionych w poradni pedagogów i psychologów .

1. Cykl warsztatów: „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?”, realizowany już z powodzeniem w
ubiegłych latach, będziemy kierować głównie do rodziców borykających się z trudnościami w
wychowaniu swoich dzieci oraz pragnących podnieść kompetencje rodzicielskie. Odbędzie się
pięć dwugodzinnych spotkań, podczas których prowadząca będzie łączyć teoretyczny wykład
z praktycznymi ćwiczeniami. Celem powyższych spotkań będzie wspieranie rodziców w pełnieniu
ról wychowawczych oraz niesienie pomocy w sytuacjach bezradności w sprawach opiekuńczych
i wychowawczych. Podczas warsztatów korzystać będziemy z projektora multimedialnego. Ze
względu na warsztatowy charakter zajęć ilość uczestników będzie ograniczona do 20 osób.
Termin: 6 marzec 2012 roku, 18:00, kolejne spotkania co tydzień
Prowadząca: Magdalena Krajewska – pedagog
Zapisy i informacje: pedagog.magdalena.krajewska@gmail.com

2. Odpowiadając na zgłaszane w poradni zapotrzebowanie po raz kolejny przeprowadzimy cykl
warsztatów zatytułowanych: „Porozumiewanie się w małżeństwie”. Warsztaty kierowane zarówno
do małżeństw, jak i do osób przygotowujących się do zawarcia małżeństwa, będą dotyczyły
między innymi kształcenia i rozwijania umiejętności komunikacji, rozwiązywania konfliktów, a
także podtrzymywania więzi rodzinnych. Warsztaty będą obejmowały 6 dwugodzinnych spotkań
prowadzonych metodą warsztatową w grupie do 20 osób. Pierwsze spotkanie odbędzie się na
miejscu, pozostałe podczas weekendowego wyjazdu.
Termin: 9 luty oraz 17-19 luty 2012 roku
Prowadzący: Magdalena i Piotr Krajewscy
Zapisy i informacje: pedagog.magdalena.krajewska@gmail.com

3. Warsztaty pt. „Trening skutecznego wychowania” kierowane do rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym. Celem spotkań będzie nabycie fachowej wiedzy i poszerzenie umiejętności z
zakresu wychowania. Odbędą się dwa pięciogodzinne warsztaty na ten temat.
Termin: 21 – 22 kwiecień 2012
Prowadząca: Anna Konopka – pedagog
Informacje i zapisy: pedagog.anna.konopka@gmail.com
4. Warsztaty, które cieszyły się powodzeniem już w ubiegłym roku „Sztuka rozwiązywania konfliktów”.  Odbędzie się jedno 2 godzinne spotkanie.

Termin: 24 marzec 2012 ; godz. 15.00 – 18.00

Prowadząca: Anna Konopka – pedagog
Informacje i zapisy: pedagog.anna.konopka@gmail.com

5. „Budowanie poczucia własnej wartości” – 8 godzin. Odbiorcami warsztatów są osoby dorosłe (8-
14 osób) Uczestnicy warsztatów nauczą się rozpoznawać i nazywać własne zasoby psychologiczne,
poznają techniki wzmacniania poczucia własnej wartości oraz sięgania po własne zasoby w
momentach kryzysowych.
Termin: 25 luty 2012; godz. 10.00 – 18.00
Prowadzący: Maria Obertaniec – psycholog i Anna Konopka – pedagog
Informacje i zapisy: psycholog.maria.obertaniec@gmail.com

6. „Inteligencja emocjonalna” – 8 godzin. Odbiorcami warsztatów są osoby dorosłe (8-14 osób).
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z mechanizmami emocjonalnymi i ich funkcją w życiu
psychicznym, poznają techniki zwiększania samoświadomości w zakresie emocji i zarządzania
swoimi emocjami.
Termin: 09 czerwiec 2012 , godz. 10.00 – 18.00
Prowadzący: Maria Obertaniec – psycholog
Informacje i zapisy: psycholog.maria.obertaniec@gmail.com

7. „Komunikacja interpersonalna” – 6 godzin. Odbiorcami warsztatów są osoby dorosłe (8-14 osób).
Uczestnicy warsztatów poznają zasady skutecznego komunikowania się, zwiększą świadomość w
zakresie własnego stylu komunikacji i poznają techniki jego doskonalenia.
Termin: październik – listopad 2012
Prowadząca: Maria Obertaniec – psycholog
Informacje i zapisy: psycholog.maria.obertaniec@gmail.com

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply