środa, Październik 17th, 2012 | Author:

Czas oczekiwania na dziecko oraz jego wychowanie są najważniejszymi okresami w życiu kobiet i rodzin.
Przygotowanie rodziców do dbania o własne zdrowie w okresie planowania potomstwa w czasie ciąży oraz w dalszych okresach jego życia mają pozytywny wpływ na jego rozwój od chwili poczęcia.
Wiedza na temat przebiegu porodu oraz nabyte umiejętności w Ośrodku Edukacyjno – Informacyjnym z pewnością przyczynią się do sprawnego przebiegu porodu, świadomego przeżywania narodzin oraz nawiązania dobrej współpracy z położną i lekarzem na Sali Porodowej.
Edukacja i porady udzielane w Ośrodku Edukacyjno – Informacyjnym rodzicom dzieci do lat 14, pozytywnie wpłyną na ich kondycję zdrowotną dzieci, pozwolą na rozwianie wątpliwości dotyczących ich rozwoju fizycznego i psychicznego, umożliwią uzyskanie profesjonalnych informacji dotyczących opieki nad dzieckiem.

W ramach Programu działają:
Ośrodki Edukacyjno – Informacyjne
Ośrodek Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej
Ośrodki Edukacyjno-Informacyjne
Działalność Ośrodków Edukacyjno – Informacyjnych skierowana jest do dziewcząt, kobiet/par planujących ciążę, ciężarnych wraz z osobami towarzyszącymi (zajęcia przygotowujące do porodu, postępowania kobiety w okresie połogu, opieka nad noworodkiem/niemowlęciem, podobnie jak we Wrocławskich Szkołach Rodzenia, jednakże bez zajęć gimnastycznych) oraz do rodziców dzieci do lat 14.
Po wybraniu przez Państwa Ośrodka Edukacyjno – Informacyjnego prosimy uzyskać informacje dotyczące jego funkcjonowania. Nie ma ograniczeń w zakresie korzystania z usług poszczególnych Ośrodków. Zajęcia są bezpłatne.
1. Ośrodek Edukacyjno – Informacyjny SP ZOZ Wrocławskie Centrum Zdrowia –
Przychodnia „Stare Miasto”, pl. Dominikański 6
W Ośrodku funkcjonują poradnie:
ginekologiczno- położnicza (położna, lekarz położnik)
pediatryczna (lekarz pediatra, pielęgniarka)
dietetyczna (dietetyk)
Informacja ogólna i rejestracja do poradni: 71 344 80 85
Telefon do położnej: 608 77 86 22
2. Ośrodek Edukacyjno – Informacyjny SP ZOZ Wrocławskie Centrum Zdrowia –
Przychodnia „Kozanów”, ul. Dokerska 9
W Ośrodku funkcjonują poradnie:
położnicza (położna)
Telefon do położnej – 607 66 84 73
3. Ośrodek Edukacyjno – Informacyjny SP ZOZ Wrocławskie Centrum Zdrowia –
Przychodnia „Stabłowice”, ul. Stabłowicka 125
W Ośrodku funkcjonują poradnie:
położnicza (położna)
pediatryczna (lekarz pediatra, pielęgniarka)
dietetyczna (dietetyk)
Informacja ogólna i rejestracja – 71 354 31 69
Telefon do położnej – 601 25 85 84
4. Ośrodek Edukacyjno – Informacyjny SP ZOZ Wrocławskie Centrum Zdrowia –
Przychodnia „Grabiszyn”, ul. Stalowa 50
W Ośrodku funkcjonują poradnie:
ginekologiczno/położnicza (położna, lekarz położnik)
pediatryczna (lekarz pediatra, pielęgniarka)
Informacja ogólna – 71 362 11 21, 71 362 15 10
Telefon do położnej – 604 93 94 55
Ośrodki ginekologiczno-położnicze oferują edukację i doradztwo m.in. w zakresie wskazanej tematyki:
Jak kobieta i mężczyzna powinni dbać o zdrowie w okresie planowania potomstwa.
Profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową, zakażenia HIV.
Profilaktyka wad rozwojowych. Suplementacja kwasem foliowym.
Higiena jamy ustnej, profilaktyka próchnicy zębów w okresie ciąży i w połogu.
Czynniki wpływające na rozwój dziecka od czasu poczęcia do narodzin.
Żywienie kobiet ciężarnych.
Nałogi i używki – wpływ na zdrowie kobiety ciężarnej i dziecka.
Ruch i aktywność fizyczna kobiety w okresie ciąży.
Otyłość i niedowaga – wpływ na rozwój płodu.
Objawy rozpoczynającego się porodu, przebieg porodu.
Jak przygotować się do porodu – co należy ze sobą zabrać do szpitala.
Poród rodzinny – rola osoby uczestniczącej podczas porodu.
Poród naturalny, pozycje porodowe.
Rola osoby towarzyszącej podczas porodu.
Łagodzenie bólu porodowego – metody niefarmakologiczne i farmakologiczne.
Powrót do płodności po porodzie.
Przygotowanie mieszkania/domu i wyprawki dla noworodka.
Pielęgnacja noworodka. Profilaktyka zakażeń.
Postępowanie w sytuacjach naglących u noworodka/niemowlęcia – tworzenie bezpiecznych
warunków w domu.
Wyposażenie i przygotowanie mieszkania na potrzeby noworodka/ dziecka.
Przygotowanie do karmienia piersią.
Laktacja – rozwiązywanie problemów laktacyjnych.
Na co kobieta powinna zwrócić uwagę w okresie prokreacji.
Zapobieganie nowotworom narządu rodnego i piersi. Badania cytologiczne. Samobadanie piersi.
Rodzice oczekujący dziecka mogą być przygotowani w Ośrodkach położniczych do porodu rodzinnego (tematyka zbliżona do programu zajęć prowadzonych we Wrocławskich Szkołach Rodzenia, z wyłączeniem zajęć gimnastycznych).
Oferujemy indywidualne spotkania, zajęcia grupowe, warsztaty edukacyjne.

Zajęcia odbywają się w dogodnych terminach (godziny popołudniowe).

Ośrodek Pediatryczny:
Pielęgnacja niemowlęcia.
Rozwój dziecka i potrzeby w każdej fazie jego rozwoju.
Wpływ nadwagi czy niedożywienia na rozwój dziecka.
Żywienie dzieci w każdym okresie ich rozwoju.
Higiena dnia codziennego dziecka w każdej fazie jego rozwoju.
Zapobieganie chorobom zakaźnym wieku dziecięcego – szczepienia ochronne.
Zapobieganie innym chorobom, w stosunku do których nie ma swoistych metod profilaktyki.
Profilaktyka próchnicy u dzieci.
Aktywności fizycznej na zdrowie dziecka i rodziny – hartowanie.
Alkohol, papierosy, narkotyki – wpływ na rozwój dzieci i młodzieży.
Jak budować pozytywne relacje w rodzinie.
Ośrodki Dietetyczne:
Żywienie dziecka w każdej fazie jego rozwoju.
Prawidłowe odżywianie dzieci, kobiet z niską masa ciała.
Żywienie w otyłości.
Utrzymanie należnej masy ciała w okresie ciąży i w połogu.
Rozwiązywanie indywidualnych problemów kobiet, dzieci.
W Ośrodkach Edukacyjno – Informacyjnych zainteresowani mogą otrzymać informacje dotyczące funkcjonowania wrocławskich zakładów opieki zdrowotnej w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, matką i dzieckiem.
Konsultacje zdrowotne, porady i edukacja specjalistów są bezpłatne.
Działalność Ośrodków finansowana jest z budżetu Miasta Wrocław.
Ośrodek Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej
zlokalizowany jest w Akademickim Szpitalu Klinicznym – Klinice Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 Telefon: 71 733 14 44.
W Ośrodku przyjmowane są kobiety ciężarne z problemami zdrowotnymi wymagającymi szybkiego zdiagnozowania.
Wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego.
Świadczenia realizowane w Ośrodku Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej są bezpłatne.

Koordynator programu Leokadia Jędrzejewska – kontakt tel. 71 335 29 68

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply