wtorek, Czerwiec 18th, 2013 | Author:

Środowisko katolickich mężczyzn z Wrocławia działających w różnych ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach odpowiadając na Boże wezwanie zaprasza wszystkich mężczyzn do wzięcia udziału w Czuwaniu modlitewnym ojców w intencji dzieci – STAŃ W WYŁOMIE.

Obraz w treści 1

Czuwanie Ojców jest częścią Nocy Kościołów oraz Wrocławskiego Tygodnia EwangelizacyjnegoSTAŃMY RAZEM – usłyszmy swoje głosy, zobaczmy swoje twarze, oddajmy Bogu chwałę poszukując i budując jedność i braterstwo.

Nasi przyjaciele z różnych miast w Polsce przyłączają się do naszej modlitwy, organizując Czuwania, w tym samym czasie, co my. Będziemy łączyć się z nimi internetowo. Będzie to, zatem NASZE WSPÓLNE uwielbienie BOGA za dar ojcostwa i stawanie przed Nim w intencji naszych dzieci, w wyłomach, jakie nieustanie powstają.

Więcej informacji: http://mezczyzniwewroclawiu.pl/wydarzenia/czuwanie-ojcow-21-22-06-2013/#

Dlaczego ?
23 czerwiec jest Dniem Ojca, a więc czasem radosnego świętowania daru i zadania, jakim jest bycie Ojcem. Wiedząc, że Wszelkie ojcostwo od Boga pochodzi (Ef 3, 15), pragniemy stać przez Bogiem i wpatrując się w Niego za sprawą Ducha Świętego coraz bardziej się do Niego upodabniać (2Kor3,18). W tym jak być ojcem chcemy się nie tylko od Boga uczyć, ale przede wszystkim do Niego upodabniać. Możliwe jest to tylko wtedy, kiedy będziemy nieustannie w Jego obecności. Mając tę świadomość i wiedząc, że pełnia Życia jest w Bogu stajemy w modlitwie dziękczynnej za dar życia naszych dzieci. Prosimy dla nich o Bożę przychylność, o łaskę, tak jak Mojżesz prosi za swój lud.
 

Widzimy jak Jair prosi Jezusa o ratunek dla swojego dziecka i ją otrzymuje nawet wtedy, gdy „po ludzku” jest to już całkowicie niemożliwe (Łk 8,41-56). Będziemy stali wytrwale jak natrętny przyjaciel (Łk 11,5-8) jak Bartymeusz pod Jerychem (Mk 10,47). Będziemy stali i prosili Cię, aby imiona naszych synów i córek znalazły się zapisane w niebie (Łk 10,20), abyś ty Jezu wyprowadził nasze dzieci na wolność, bo ten, kogo Ty wyzwolisz jest prawdziwie wolny (J 8,36), abyś darował im życie (J 10,28), by miały życie, radość, pokój w obfitości, abyś Jezu uczynił je Swoimi uczniami, abyś Ty sam wyrył na ich sercach swoje Prawo, abyś wypełnił je Sobą Duchu Święty, by potrafiły rozdzielić to, co pochodzi z nieba i sprowadza Królestwo Boże od tego, co pochodzi z piekła i wprowadza śmierć. Uczyń Boże Ojcze, nasze dzieci Swoimi i wprowadź je w głęboką relację z Sobą, Jezu.

Obraz w treści 3
Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply