Tag-Archive for » Mediolan «

poniedziałek, Czerwiec 11th, 2012 | Author:

Benedykt XVI w Mediolanie: homilia do rodzin z całego świataPodobnie jak Kościół, również rodzina powołana jest, by być obrazem Boga Jedynego w trzech osobach. Zwrócił na to uwagę Papież, nawiązując do dzisiejszej uroczystości Najświętszej Trójcy podczas Mszy w parku Bresso na peryferiach Mediolanu. Uroczysta liturgia z udziałem niemal miliona osób zakończyła VII Światowe Spotkanie Rodzin. Benedykt XVI wskazał, że to miłość czyni osobę ludzką autentycznym obrazem Boga.

Małżonkowie nie obdarowują się w małżeństwie jakąś rzeczą czy działaniem, ale całym życiem. Ich miłość owocna jest przede wszystkim dla nich samych, a dalej w wielkodusznym i odpowiedzialnym przekazywaniu życia dzieciom, w trosce o nie i w wychowaniu. Jest też owocna dla społeczeństwa, bo rodzina to pierwsza, niezastąpiona szkoła takich cnót społecznych, jak szacunek dla osób, bezinteresowność, zaufanie, odpowiedzialność, solidarność, współpraca. Ojciec Święty zachęcił małżonków, by w świecie zdominowanym przez technikę przekazywali dzieciom motywację życia. more…

Category: Media  | Tags: ,  | Leave a Comment
wtorek, Luty 14th, 2012 | Author:

VII ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN
MEDIOLAN 30 maja  –  3 czerwca 2012

WSTĘP
W dniach od 28 listopada do l grudnia 2011 roku odbyło się w Rzymie, XX Zebranie Plenarne Papieskiej Rady Rodziny. Spotkanie to miało szczególny charakter, ponieważ odbyło się w celu uczczenia przypadającej w bieżącym roku XXX Rocznicy Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio i powołania Papieskiej Rady Rodziny. Podczas spotkania tego gremium dokonano bilansu dotychczasowej działalności Papieskiej Rady Rodziny i wpływu Adhortacji na nauczanie Kościoła o rodzinie od ogłoszenia tego dokumentu aż po dzień dzisiejszy, zwłaszcza w aktualnym kontekście Nowej Ewangelizacji.
Ostatni dzień obrad, l grudnia, został poświęcony VII Światowemu Spotkaniu Rodzin pod hasłem: „Rodzina: praca i święto”, które odbędzie się w Mediolanie w dnach 30 maja — 3 czerwca 2012r. Delegacja Archidiecezji Mediolańskiej, składająca się z duchownych i świeckich, której przewodniczył J.E. Ks. Kardynał ANGELO SCOLA, Arcybiskup Mediolanu, przedstawiła aktualny stan przygotowań i program (prawie już ostateczny), tego doniosłego, światowego wydarzenia.
Oto najważniejsze punkty i ustalenia przedstawione przez wspomnianą delegację na forum Papieskiej Rady Rodziny. more…