Referencje

Referencje z Gimnazjum w Wilczycach im. Marii Skłodowskiej-Curie – warsztaty według autorskiego programu: „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w szkole” dla Rady Pedagogicznej odbyły się w roku szkolnym 2011/2012.

Cykl spotkań obejmował następujące tematy:
– rozpoznawanie i poznanie technik przerywania niszczących tańców klasowych
– skuteczna komunikacja
– konsekwencje
– opracowanie Szkolnego Planu Wychowawczego

Szkolenie zrealizowałam w ciągu 6-ściu godzin zegarowych.