Tag-Archive for » nauczyciele «

środa, Maj 08th, 2013 | Author:

SZKOLENIE Z MEDIACJI W KONFLIKTACH SZKOLNYCH / 40 GODZ.DYD.

szkolenie prowadzi trener PCM : Renata Wiśniewska
Koszt szkolenia 1000zł
Kontakt i zapisy: 601-97-75-63

Więcej informacji o organizatorze: http://centrum.mediacji.pl/

 Dzień 1 / 16 maja 2013 r.

09.00 – 12.00 wprowadzenie; cele, zasady, reguły i rodzaje mediacji w
konfliktach szkolnych
12.00 – 13.30 konflikt – koło konfliktu, rodzaje konfliktów szkolnych
13.30 – 14.30 przerwa obiadowa
14.30 – 18.15 konflikt c.d, negocjacje, symulacja negocjacji, perswazja w
negocjacjach

Dzień 2 / 17 maja 2013r.
9.00 – 13.30 komunikacja
13.30 – 14.30 obiad
14.30 – 18.15 komunikacja – style słuchania i style komunikacji w mediacji,
techniki komunikacji w mediacji, typy rodziców

Dzień 3 / 18 maja 2013r.
9.00 – 13.30 mediacje – etapy i techniki mediacji, konstrukcja monologu
mediatora, zadania stron i mediatorów w mediacji
13.30 – 14.30 obiad
14.30 – 18.15 symulacje mediacji

Dzień 4 / 19 maja 2013r.
9.00 – 12.00 mediacje w oświacie, symulacje mediacji
12.00 – 14.15 procedury wprowadzania mediacji rówieśniczych w szkołach,
szkolenie uczniów w zakresie wykorzystania mediacji i technik
mediacyjnych w konfliktach rówieśniczych, podsumowanie szkolenia

poniedziałek, Marzec 18th, 2013 | Author:

warsztat_emisja_ulotka_04Witam , rozpoczynam zapisy na warsztat 11.IV.2013 godz 17-20

Warsztaty z emisji głosu umożliwią poznanie technik i metod prawidłowego ustawienia głosu, pozwalających pracować nad tym, by głos działał jak najdłużej i aby służył jak najlepiej, pomagając w wypełnieniu wszystkich zadań, jakie stawia przed uczestnikiem praca.

Umiejętności zdobyte podczas warsztatu pozwolą uczestnikowi:
• zadbać o siebie i swój głos (narzędzie pracy);
• poznać zasady i higienę pracy głosem;
• nauczyć się mówić bez wysiłku i zmęczenia, wzmocnić swój głos
• nawiązać kontakt ze słuchaczem, zbudować relację dzięki modulowaniu głosu;
• poznać podstawy budowania wystąpień publicznych

more…

piątek, Listopad 30th, 2012 | Author:

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą warsztatów dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych z zakresu pracy głosem i radzenia sobie ze stresem we wszystkich placówkach kształcenia i terapii.

USTAWIENIE  I  EMISJA  GŁOSU – szkolenie kompleksowe

 Nauczyciel jest profesjonalnym użytkownikiem głosu.  W swojej pracy zawodowej regularnie i długotrwale  posługuje się  mową głośną,  a niekiedy śpiewem, co wymaga sprawnego działania narządu głosu. Sprawne funkcjonowanie narządu głosowego opiera się na prawidłowej  czynności narządu oddechowego i artykulacyjnego oraz prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, w tym obszarów i połączeń odpowiadających za głos i mowę, a także na dobrym funkcjonowaniu narządu słuchu.

Warsztaty z emisji głosu umożliwią nauczycielom poznanie technik i metod prawidłowego ustawienia głosu, pozwalających pracować nad tym, by głos działał jak najdłużej  i aby służył jak najlepiej, pomagając w wypełnieniu wszystkich zadań, jakie stawia praca dydaktyczna i wychowawcza.

  more…

poniedziałek, Listopad 19th, 2012 | Author:

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • Dowiesz się jak wypracować skuteczne sposoby współpracy z rodzicami
 • Poznasz techniki radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami w kontakcie z rodzicami
 • Dowiesz się jak wykorzystać wsparcie rodzica w pracy z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze,  dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Zyskasz praktyczne umiejętności ważne w codziennym komunikowaniu się z tzw. trudnym rodzicem

Zakres tematyki:

 •  Umiejętności i zasady ułatwiające nawiązanie kontaktu i skuteczną komunikację między nauczycielem a rodzicami
 • Obszary pracy z rodzicami- jak od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu/szkole efektywnie programować współpracę
 • Strategie postępowania w trudnych sytuacjach- rodzice niewydolni wychowawczo, kryzysy rodzinne, rodziny niepełne, zrekonstruowane, przemoc wobec dziecka
 • Motywowanie rodziców do współpracy, budowanie wspólnej pedagogicznej płaszczyzny pracy z dzieckiem
 • Możliwe i realne do realizacji cele współpracy nauczyciela z rodziną dziecka
 • Jak przygotować się do indywidualnego kontaktu z „trudnym” rodzicem. Reagowanie na atak: krytyczne uwagi i aluzje pod swoim adresem
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące sposobów reagowania w sytuacji utrudnionego kontaktu

Prowadzenie: mgr Joanna Sikora psycholog, terapeutka
Termin: 26.11.2012, w godz. 16.00 – 19.00
Miejsce: Przedszkole nr 62, Wrocław ul. Stabłowicka 97
Czas: w godz. 16.00 – 19.00
Zapisy: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia)
Kontakt: tel. 695 745 135
Koszt szkolenia: 100 zł od osoby.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie należności za udział w szkoleniu najpóźniej do  19.11.2012 na konto Stowarzyszenia. Numer konta prześlemy e-mailowo potwierdzając przyjęcie zgłoszenia. Prosimy o dodatkową informację: adres i NIP placówki /firmy, jeśli potrzebny jest rachunek.

wtorek, Marzec 20th, 2012 | Author:

JAK MĄDRZE WSPIERAĆ ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY UCZNIA – na pierwszym i drugim etapie kształcenia.

Termin szkolenia: 31.03.2012 godz. 10:00-17:00

Mądre postępowanie z uczniami pierwszego i drugiego etapu kształcenia w zakresie ich naturalnego
zainteresowania własną i cudzą płciowością jest kluczowe dla ich dalszego rozwoju, a często i
bezpieczeństwa. Najmłodsi i dorastający zadają coraz trudniejsze pytania. Ważne, aby odpowiedzi na nie
otrzymywali od nauczycieli lub rodziców, zanim wychowa je podwórko, telewizja, czy internet.
more…

środa, Styczeń 11th, 2012 | Author:

Od 2011 roku z powodzeniem prowadzę szkolenia dla Rad Pedagogicznych Szkół w zakresie pracy wychowawczej dzieci i młodzieży:  Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie.

Podczas kilku dwu lub trzygodzinnych szkoleń nauczyciele zdobędą wiedzę, jak skutecznie zmieniać relację z uczniem na lepszą, opartą na zasadach i autorytecie. Znajdzie się czas na nieco teorii, dużo ćwiczeń i rozwikłanie własnej trudności wychowawczej!

Jeśli jesteś nauczycielem/dyrektorem szkoły i chcesz, aby działania wychowawcze kadry były skuteczniejsze, a interwencje zewnętrzne rodziców/policji jak najrzadsze – te warsztaty są dla Twojej szkoły!

Proponowany program – może być elastycznie dostosowany do potrzeb szkoły.

Proponuję dwa trzygodzinne lub trzy dwugodzinne spotkania rozłożone w ciągu semestru lub całego roku szkolnego, możliwe jest również szkolenie całodniowe – trzeba wtedy zarezerwować odpowiednio więcej czasu na przerwy.
Podczas warsztatów poruszymy następujące tematy:
 1. Skuteczna komunikacja z wykładem o granicach i pracą własną: wejście w role ucznia i nauczyciele w konfliktowej relacji, nasze komunikaty skuteczne i nieskuteczne, praca na przykładach ze szkoły
 2. Wyciąganie konsekwencji: naturalnych i logicznych, praca własna: nasze konsekwencje, proponowanie skutecznych konsekwencji dla przykładowych sytuacji, tj.: nagminne spóźnianie, ucieczki z lekcji, nie przestrzeganie zasad
 3. Metody przerwania tańca klasowego, w szczególności stałych schematycznych tańców z uczniami przeszkadzającymi na lekcjach.
 4. Wspólne opracowanie planu wychowawczego dla całej szkoły (z uwzględnieniem wyjątkowo trudnych uczniów) lub wypracowanie  schematów postępowania wobec kilku konkretnych wyjątkowo wymagających uczniów

Koszt: do ustalenia z dyrekcją szkoły

Termin: do ustalenia z dyrektorem szkoły

Wielkość grupy: ze względu na warsztatowy charakter zajęć grupa może mieć do 20 osób. W przypadku większych szkół można zorganizować kilka równoległych grup.

Typ szkół: Szkoły podstawowe i gimnazja

Jest możliwość kontynuowania programu lub rozszerzenia w kolejnych latach. Tematy do ustalenia z Kadrą Pedagogiczną.