Tag-Archive for » rady pedagogiczne «

środa, Maj 08th, 2013 | Author:

SZKOLENIE Z MEDIACJI W KONFLIKTACH SZKOLNYCH / 40 GODZ.DYD.

szkolenie prowadzi trener PCM : Renata Wiśniewska
Koszt szkolenia 1000zł
Kontakt i zapisy: 601-97-75-63

Więcej informacji o organizatorze: http://centrum.mediacji.pl/

 Dzień 1 / 16 maja 2013 r.

09.00 – 12.00 wprowadzenie; cele, zasady, reguły i rodzaje mediacji w
konfliktach szkolnych
12.00 – 13.30 konflikt – koło konfliktu, rodzaje konfliktów szkolnych
13.30 – 14.30 przerwa obiadowa
14.30 – 18.15 konflikt c.d, negocjacje, symulacja negocjacji, perswazja w
negocjacjach

Dzień 2 / 17 maja 2013r.
9.00 – 13.30 komunikacja
13.30 – 14.30 obiad
14.30 – 18.15 komunikacja – style słuchania i style komunikacji w mediacji,
techniki komunikacji w mediacji, typy rodziców

Dzień 3 / 18 maja 2013r.
9.00 – 13.30 mediacje – etapy i techniki mediacji, konstrukcja monologu
mediatora, zadania stron i mediatorów w mediacji
13.30 – 14.30 obiad
14.30 – 18.15 symulacje mediacji

Dzień 4 / 19 maja 2013r.
9.00 – 12.00 mediacje w oświacie, symulacje mediacji
12.00 – 14.15 procedury wprowadzania mediacji rówieśniczych w szkołach,
szkolenie uczniów w zakresie wykorzystania mediacji i technik
mediacyjnych w konfliktach rówieśniczych, podsumowanie szkolenia

piątek, Listopad 30th, 2012 | Author:

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą warsztatów dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych z zakresu pracy głosem i radzenia sobie ze stresem we wszystkich placówkach kształcenia i terapii.

USTAWIENIE  I  EMISJA  GŁOSU – szkolenie kompleksowe

 Nauczyciel jest profesjonalnym użytkownikiem głosu.  W swojej pracy zawodowej regularnie i długotrwale  posługuje się  mową głośną,  a niekiedy śpiewem, co wymaga sprawnego działania narządu głosu. Sprawne funkcjonowanie narządu głosowego opiera się na prawidłowej  czynności narządu oddechowego i artykulacyjnego oraz prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, w tym obszarów i połączeń odpowiadających za głos i mowę, a także na dobrym funkcjonowaniu narządu słuchu.

Warsztaty z emisji głosu umożliwią nauczycielom poznanie technik i metod prawidłowego ustawienia głosu, pozwalających pracować nad tym, by głos działał jak najdłużej  i aby służył jak najlepiej, pomagając w wypełnieniu wszystkich zadań, jakie stawia praca dydaktyczna i wychowawcza.

  more…