wtorek, Marzec 20th, 2012 | Author:

Wieczorem w wigilię Dnia Świętości Zycia po Konferencji o Naprotechnologii pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych tematem, jak również osoby pragnące podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego na modlitewne spotkanie w Kościele oo. Franciszkanów przy ul. Kruczej. Spotkanie rozpoczniemy o 17:30.

Podczas tego spotkania pragniemy otoczyć modlitwą wszystkich uczestników Konferencji, a w szczególności małżeństwa bezdzietne oraz osoby im służące swoją pracą: lekarzy, położne, doradców. Będziemy prosić Boga także o nowych specjalistów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem niepłodności.

Po krótkim świadectwie małżeństwa, których dziecko poczęło się w trakcie leczenia naprotechnologicznego, podczas uroczystej Eucharystii celebrowanej przez J.E. arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego odbędzie się akt podjęcia Duchowej Adopcji. Zainteresowanych już teraz zapraszamy do pobierania formularza zobowiązania i zapoznania się zasadami Duchowej Adopcji. Po Mszy Świętej zapraszamy na koncert „Jutrznia dla Nienarodzonych”.

DUCHOWA ADOPCJA [źródło http://www.pro-life.pl]:

W każdej godzinie i minucie, gdzieś na świecie, umierają najmniejsi i najbardziej bezbronni – nie narodzone dzieci. One wołają o pomoc również do Ciebie.  Nie zwlekaj. Możesz się przyczynić do ich ocalenia, podejmując Duchową Adopcję.Duchowa adopcja deklaracja formularz – Tu można pobrać rozmiar: 96.16 Kb, data dodania: 10.01.2005plik pdf z przyrzeczeniem (deklaracją) duchowej adopcji.

Duchowa adopcja deklaracja formularz 3 na stronie – Tu można pobrać rozmiar: 105.39 Kb, data dodania: 10.01.2005plik pdf z przyrzeczeniem, umożliwiający wydruk trzech deklaracji na stronie A4.
Duchową Adopcję może podjąć każdy. Najpierw można objąć modlitwą tylko jedno dziecko. Po jej zakończeniu można adoptować duchowo kolejne, pod warunkiem dopełnienia poprzednich zobowiązań. Należy pamiętać o codziennym wypełnianiu przyrzeczeń, w razie jednorazowego zapomnienia trzeba wydłużyć okres modlitwy o jeden „zapomniany” dzień. W przypadku dłuższej przerwy, modlitwę trzeba podjąć na nowo od początku. Bliższych informacji udziela:

 

Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji – Jasna Góra,
ul. Kordeckiego 2 p. 108, 42-225 Częstochowa
tel. (034) 365 66 88, 365 67 28

 

Modlitwa codzienna

 

Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

 

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania

1. Co to jest duchowa adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…).
3. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
4. Jak zrodziła się duchowa adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
5. Jakie są owoce duchowej adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się
stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
6. Kto może podejmować duchową adopcję.
Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
7. Ile razy można podjąć duchową adopcję?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań
8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia? Tak.
9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? Duchowa adopcja dotyczy
jednego dziecka.
10. Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg
jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością
rodziców.
12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie
składanego Bogu przyrzeczenia.
13. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy
czas?
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić
przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję
kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
14. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
15. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
16. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
17. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
o pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją, o uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele, o skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń

Category: Wydarzenie
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply