czwartek, Październik 18th, 2012 | Author:

 18 październik 2012 r. po raz kolejny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji.

 

MEDIACJA JEST DOBROWOLNYM POROZUMIENIEM SIĘ STRON BĘDĄCYCH W KONFLIKCIE PRZY WSPARCIU AKCEPTOWANEGO PRZEZ NIE MEDIATORA, KIERUJĄCEGO SIĘ M. IN. ZASADAMI: BEZSTRONNOŚCI, NEUTRALNOŚCI I POUFNOŚCI.

Mediacje są szczególnie użyteczne wówczas, gdy istnieją przeszkody w samodzielnym prowadzeniu negocjacji. Takimi przeszkodami są bariery interpersonalne: silne uczucia negatywne lub problemy z komunikowaniem się. Kolejną barierą są spory dotyczące kwestii podstawowych, postrzeganie sprzeczności interesów, poważna niezgoda dotycząca „faktów” lub warunków. Inną przeszkoda może być także impas w negocjacjach bezpośrednich lub brak miejsca do prowadzenia negocjacji.

 

Celem mediacji jest:

 • ROZWIĄZANIE KONFLIKTU, A NIE JEGO ROZSTRZYGNIĘCIE;
 • POZNANIE I ZROZUMIENIE RACJI I PUNKTU WIDZENIA DRUGIEJ STRONY;
 • UTRZYMANIE LUB NAPRAWIENIE/ZBUDOWANIE DOBREJ KOMUNIKACJI I SATYSFAKCJONUJĄCYCH RELACJI MIĘDZY STRONAMI, DĄŻENIE DO POJEDNANIA STRON;
 • WYPRACOWANIE PRZEZ STRONY (PRZY WSPARCIU MEDIATORA) SATYSFAKCJONUJĄCEJ I AKCEPTOWALNEJ DLA NICH UGODY;
 • NAPRAWIENIE SZKODY/KRZYWDY DOZNANEJ PRZEZ OSOBĘ POKRZYWDZONĄ;
 • ZADOŚĆUCZYNIENIE DOZNANEJ KRZYWDY/SZKODY OSOBIE POKRZYWDZONEJ ZGODNIE Z JEJ POTRZEBAMI I OCZEKIWANIAMI, KTÓRE JEST RÓWNIEŻ AKCEPTOWANE PRZEZ SPRAWCĘ;
 • „BUDOWANIE” POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SWOJE OCZEKIWANIA, DECYZJE, CZYNY I POTRZEBY U STRON MEDIACJI;
 • DANIE STRONOM MOŻLIWOŚCI WSPÓŁDECYDOWANIA WE WŁASNEJ SPRAWIE.

 

Zalety postępowania mediacyjnego :

 • mediacje opierają się na modelu współdziałania („wygrana – wygrana”), a nie na modelu typowego dla systemu prawnego („wygrana – przegrana”)
 • mediacje zachęcają uczestników do bezpośredniego i aktywnego poszukiwania wspólnych rozwiązań zamiast narzucania jakiegoś rozwiązania
 • uczestnicy biorą aktywny udział w rozwiązywaniu konfliktu

 

 

MADIACJOM RODZINNYM PODLEGAJĄ:

 • konflikty wynikające ze sprawy rozwodowej lub ze sprawy o separację
 • sprawy opiekuńcze – ustalenia sprawowania opieki nad dziećmi, decyzje co do miejsca zamieszkania dziecka, regulacji kontaktów z rodzice nie mieszkającym z dzieckiem na stałe, wysokość alimentów i zasady ich płacenia
 • problemy rodzinne wynikające z posiadania rodziców w starszym wieku
 • konflikty rodzinne w powtórnych związkach małżeńskich oraz rodzinach zrekonstruowanych
 • kontrakty przedślubne

 

Atuty mediacji potwierdzone zostały wynikami badań:

 • częstość zawieranych porozumień – do 70 % przypadków w toku mediacji;
 • satysfakcja klientów – ok. 70 – 90% stron korzystających z procesu mediacji oceniło je pozytywnie i były gotowe polecić je innym (odsetek osób zadowolonych z pomocy adwokata – 66%, a z rozstrzygnięć Sądu – 40 – 50%);
 • podporządkowanie się warunkom porozumienia wypracowanego na drodze mediacji: w sporach o niezbyt wysokie roszczenia materialne dzięki mediacjom udało się wyegzekwować porozumienie w 81% przypadków, podczas gdy Sądom udaje się to jedynie w 48% tego typu przypadków.

 

Opracowanie: Anna K.

W naszej Poradni Rodzinnej „Antoni” pracuje trzech mediatorów: Anna Konopka, Renata Zych oraz o. Jozafat Gohly ofm. Serdecznie zapraszamy.

 

Category: Małżeństwo
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply