Tag-Archive for » konflikt «

czwartek, Październik 18th, 2012 | Author:

 18 październik 2012 r. po raz kolejny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji.

 

MEDIACJA JEST DOBROWOLNYM POROZUMIENIEM SIĘ STRON BĘDĄCYCH W KONFLIKCIE PRZY WSPARCIU AKCEPTOWANEGO PRZEZ NIE MEDIATORA, KIERUJĄCEGO SIĘ M. IN. ZASADAMI: BEZSTRONNOŚCI, NEUTRALNOŚCI I POUFNOŚCI.

Mediacje są szczególnie użyteczne wówczas, gdy istnieją przeszkody w samodzielnym prowadzeniu negocjacji. Takimi przeszkodami są bariery interpersonalne: silne uczucia negatywne lub problemy z komunikowaniem się. Kolejną barierą są spory dotyczące kwestii podstawowych, postrzeganie sprzeczności interesów, poważna niezgoda dotycząca „faktów” lub warunków. Inną przeszkoda może być także impas w negocjacjach bezpośrednich lub brak miejsca do prowadzenia negocjacji.

 

Celem mediacji jest:

 • ROZWIĄZANIE KONFLIKTU, A NIE JEGO ROZSTRZYGNIĘCIE;
 • POZNANIE I ZROZUMIENIE RACJI I PUNKTU WIDZENIA DRUGIEJ STRONY;
 • UTRZYMANIE LUB NAPRAWIENIE/ZBUDOWANIE DOBREJ KOMUNIKACJI I SATYSFAKCJONUJĄCYCH RELACJI MIĘDZY STRONAMI, DĄŻENIE DO POJEDNANIA STRON;
 • WYPRACOWANIE PRZEZ STRONY (PRZY WSPARCIU MEDIATORA) SATYSFAKCJONUJĄCEJ I AKCEPTOWALNEJ DLA NICH UGODY;
 • NAPRAWIENIE SZKODY/KRZYWDY DOZNANEJ PRZEZ OSOBĘ POKRZYWDZONĄ;
 • ZADOŚĆUCZYNIENIE DOZNANEJ KRZYWDY/SZKODY OSOBIE POKRZYWDZONEJ ZGODNIE Z JEJ POTRZEBAMI I OCZEKIWANIAMI, KTÓRE JEST RÓWNIEŻ AKCEPTOWANE PRZEZ SPRAWCĘ;
 • „BUDOWANIE” POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SWOJE OCZEKIWANIA, DECYZJE, CZYNY I POTRZEBY U STRON MEDIACJI;
 • DANIE STRONOM MOŻLIWOŚCI WSPÓŁDECYDOWANIA WE WŁASNEJ SPRAWIE.

 

Zalety postępowania mediacyjnego :

 • mediacje opierają się na modelu współdziałania („wygrana – wygrana”), a nie na modelu typowego dla systemu prawnego („wygrana – przegrana”)
 • mediacje zachęcają uczestników do bezpośredniego i aktywnego poszukiwania wspólnych rozwiązań zamiast narzucania jakiegoś rozwiązania
 • uczestnicy biorą aktywny udział w rozwiązywaniu konfliktu

 

 

MADIACJOM RODZINNYM PODLEGAJĄ:

 • konflikty wynikające ze sprawy rozwodowej lub ze sprawy o separację
 • sprawy opiekuńcze – ustalenia sprawowania opieki nad dziećmi, decyzje co do miejsca zamieszkania dziecka, regulacji kontaktów z rodzice nie mieszkającym z dzieckiem na stałe, wysokość alimentów i zasady ich płacenia
 • problemy rodzinne wynikające z posiadania rodziców w starszym wieku
 • konflikty rodzinne w powtórnych związkach małżeńskich oraz rodzinach zrekonstruowanych
 • kontrakty przedślubne

 

Atuty mediacji potwierdzone zostały wynikami badań:

 • częstość zawieranych porozumień – do 70 % przypadków w toku mediacji;
 • satysfakcja klientów – ok. 70 – 90% stron korzystających z procesu mediacji oceniło je pozytywnie i były gotowe polecić je innym (odsetek osób zadowolonych z pomocy adwokata – 66%, a z rozstrzygnięć Sądu – 40 – 50%);
 • podporządkowanie się warunkom porozumienia wypracowanego na drodze mediacji: w sporach o niezbyt wysokie roszczenia materialne dzięki mediacjom udało się wyegzekwować porozumienie w 81% przypadków, podczas gdy Sądom udaje się to jedynie w 48% tego typu przypadków.

 

Opracowanie: Anna K.

W naszej Poradni Rodzinnej „Antoni” pracuje trzech mediatorów: Anna Konopka, Renata Zych oraz o. Jozafat Gohly ofm. Serdecznie zapraszamy.

 

Category: Małżeństwo  | Tags: , ,  | Leave a Comment
poniedziałek, Marzec 05th, 2012 | Author:

Zapraszam na jednodniowe warsztaty: „Sztuka rozwiązywania konfliktów”.

Odbędą się one 24.03.2012 w godzinach 15.00-18.00 w salkach parafialnych przy Parafii p.w. św, Antoniego.

Prowadząca Anna Konopka jest pedagogiem, doradcą rodzinnym i mediatorem rodzinnym.  Od pięciu lat wspiera rodziny w Poradni Rodzinnej przy Parafii p.w. św. Antoniego, obecnie pracuje także z dziećmi i młodzieżą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Informacje i zapisy: pedagog.anna.konopka@gmail.com

wtorek, Styczeń 31st, 2012 | Author:

W najbliższym wydaniu Wrocławskiego Gościa Niedzielnego ukaże się krótki artykuł o działalności poradni rodzinnej przy parafii pw. św. Antoniego. Już dziś zapraszam do lektury gazety.

Jeśli chcesz więcej

Jak porozumieć się z małżonkiem, co zrobić, gdy dziecko wpada w histerię i szaleje między półkami w supermarkecie? Z takimi problemami nie trzeba zmagać się samemu.

Poradnia rodzinna przy parafii pw. św. Antoniego na wrocławskich Karłowicach od 2007 r. zaprasza na warsztaty dla małżeństw, rodziców i innych osób. – Oprócz ludzi przygotowujących się do małżeństwa, najwięcej par trafia do nas z problemami dotyczącymi komunikacji oraz wychowania dzieci – mówi Magdalena Krajewska, pedagog i doradca życia rodzinnego. Tłumaczy, że warsztaty nie są  przeznaczone przede wszystkim dla bardzo dysfunkcyjnych rodzin, ale dla tych, które po prostu „chcą czegoś więcej”. – Wymagają one sporo pracy własnej – wyjaśnia. – Należy „odrabiać prace domowe”, takie jak np. co najmniej godzinna randka połączona z konkretnym zadaniem. Na zajęciach można zrozumieć jakie błędy popełniamy w komunikacji, jak podejść do kwestii konfliktu w małżeństwie – który ma prawo zaistnieć. more…

wtorek, Wrzesień 20th, 2011 | Author:

Sposoby rozwiązywania kryzysów w małżeństwie

Materiały uzupełniające dla małżeństw uczestniczących w spotkaniach w ramach cyklu warsztatów:„Porozumiewanie się w małżeństwie”.

„Kochać kogoś to nie znaczy przede wszystkim robić coś dla niego,

ale pomóc mu odkryć jego piękno, jego niepowtarzalność, światło ukryte w jego wnętrzu”

Jean Vanier

Kiedy kobieta i mężczyzna pobierają się i stając przed grupą świadków ślubują „miłość, wierność oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci” jest to szczęśliwy dzień, jeden z najszczęśliwszych w ich życiu. Gdy jednak kończy się miodowy miesiąc, wiele par zaczyna zdawać sobie sprawę, że zakochanie i tworzenie udanego małżeństwa to dwie różne sprawy. Wierność przysiędze staje się o wiele trudniejsza niż im sie wydawało. Małżonkowie napotykają na pierwsze trudności, a różnice zdań między nimi prowadzą do konfrontacji rzeczywistości z wyimaginowanymi oczekiwaniami. Konflikty w małżeństwie są nieuniknione, ale pocieszającym jest fakt, że pozytywne przeżycie kryzysu nie tylko nie niszczy systemu małżeńskiego, ale może doprowadzić do jego wzrostu. Dojrzałe podejście do sytuacji problemowej i odważne stawienie jej czoła sprawia, że małżonkowie zaczynają funkcjonować na wyższym poziomie. more…