środa, Lipiec 03rd, 2013 | Author:

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka zaprasza dzieci z rodzin wielodzietnych na cykl bezpłatnych zajęć artystycznych 15-26.07 oraz 5-9.08 godz. 11.00-13.00
Dzieci w wieku 7-13 lat pochodzące z rodzin wielodzietnych (3+), których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1600 zł brutto. (dzieci spełniające kryterium dochodowe przyjmowane są w pierwszej kolejności, w przypadku wolnych miejsc na warsztaty przyjmowane będą dzieci z rodzin, które przekraczają maksymalny dochód).

Miejsce: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, ul. Kuźnicza 29a, Wrocław
Zapisy: biuro WCTD, ul. Kuźnicza 29a lub (71) 341 80 02 lub k.augustyniak@wctd.wroclaw.pl
Warsztaty będą się odbywać w okresie od 15 do 26 lipca, w trakcie których uczestnicy przygotują spektakl teatralny oraz niepowtarzalne prace plastyczne.

Do udziału zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (7-13 lat). Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie, maksymalnie 15-osobowe grupy wiekowe (klasy I-III oraz IV-VI)

Warsztaty będą się odbywać we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka.
Na warsztatach będziemy spotykać się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-13.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka przy ulicy Kuźniczej 29a.
Uczestnictwo w warsztatach teatralnych ma nieść za sobą nie tylko rozwijanie umiejętności aktorskich. Chcemy by dzieci doświadczyły „zanurzenia” w twórczość, rozbudziły swoją wyobraźnię. Młodzi ludzie, którzy angażują się w formy teatralne, stają się bardziej śmiali, otwarci i swobodni w kontaktach z ludźmi, są pełni pomysłów i inicjatywy, co znacznie wzmacnia ich poczucie własnej wartości. Wspólna praca nad spektaklem prowadzi do zacieśnienia więzi koleżeńskich i rodzinnych, jednocześnie rozwijając poczucie odpowiedzialności za siebie i grupę. Nie można też zapomnieć, że uczestnictwo w warsztatach teatralnych to również zabawa, która dostarcza wielu radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych.
Oprócz warsztatów teatralnych dzieci będą uczestniczyć również w warsztatach plastycznych, które pozwolą dzieciom rozwinąć własną wyobraźnię i pomysłowość.

Category: Warsztaty
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply