środa, Październik 23rd, 2013 | Author:

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie umiejętności wychowawczych opracowanym w oparciu o koncepcje wychowawcze A. Faber, E. Mazlish i T. Gordona.
Warsztat ma na celu pomoc rodzicom dzieci w wieku 0-8 lat w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku norm, zasad i poszanowania dla granic. Podczas zajęć rodzice dowiedzą się jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak je zachęcać do współpracy i samodzielności, jak nagradzać i co robić zamiast karania. Każdy warsztat to również praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności oraz rozmowy o konkretnych problemach uczestników.
Tematyka warsztatu:
1. Jak stawiać i przestrzegać granic, aby dziecko czuło się bezpiecznie i je respektowało.
2. Jak rozpoznawać uczucia dziecka i pomóc mu radzić sobie z uczuciami.
3. Jak zachęcać dziecko do współpracy.
4. Co zamiast karania.
5. Jak konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty i wspólnie znajdować rozwiązania.
6. Jak zachęcać do samodzielności.
7. Jak uwalniać dziecko od grania ról i sprawić, by uwierzyło w siebie.
8. Jak chwalić i zachęcać by budować realne poczucie własnej wartości dziecka.

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach.
Cykl obejmuje 6 spotkań, po 3 godziny, raz w tygodniu – w soboty w godzinach 9.00-12.00.
Terminy: 09.11, 16.11, 23.11, 07.12, 14.12, 21.12.
Inwestycja: 360 zł, od pary 600 zł
Miejsce: Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna we Wrocławiu, ul. Stalowa 6a
Zapisy i informacje: Agnieszka Helwing-Brodala, tel. 503 41 38 51, e-mail: kontakt@familandia.pl
PROWADZĄCY:
Agnieszka Helwing-Brodala – pedagog o specjalizacji poradnictwo, absolwentka Szkoły Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu. Pracuje z rodzinami wspierając je w trudnościach wychowawczych, prowadząc konsultacje indywidualne i warsztaty dla rodziców. Autorka projektów edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli oraz projektów wspierających matki w początkowym okresie macierzyństwa. Prowadzi również terapię pedagogiczną.
Paweł Romaszko – psycholog, socjoterapeuta, posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym, interwencyjnym i edukacyjnym. Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz w pracy z grupą. Zajmuje się także treningiem biofeedback.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply