czwartek, Styczeń 21st, 2016 | Author:

plakat„Słyszałem i zapomniałem.
Widziałem i zapamiętałem.
Zrobiłem i zrozumiałem”
                               Konfucjusz

NABÓR NA KOLEJNĄ GRUPĘ WARSZTATOWĄ ROZPOCZĘTY!
TERMINY: 20.02 – 16.04.2016

Warsztaty to spotkania, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka.

Grupy mają charakter zamknięty, liczba uczestników jest ograniczona ze względu na warsztatowy charakter grupy – max.15 osób.

JAK MÓWIĆ, ABY DZIECI SŁUCHAŁY,
JAK SŁUCHAĆ, ABY DZIECI MÓWIŁY…

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie umiejętności wychowawczych opracowanym w oparciu o koncepcje wychowawcze A. Faber, E. Mazlish i T. Gordona.

Warsztat ma na celu pomoc rodzicom dzieci w każdym wieku w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku norm, zasad i poszanowania dla granic. Podczas zajęć rodzice dowiedzą się jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak je zachęcać do współpracy i samodzielności, jak nagradzać i co robić zamiast karania. Każdy warsztat to również praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności oraz rozmowy o konkretnych problemach uczestników. Warsztat jest przeznaczony dla rodziców pragnących rozwijać się jak również przeżywających różnego rodzaju trudności wychowawcze.

Tematyka warsztatu:
1. Jak stawiać i przestrzegać granic, aby dziecko czuło się bezpiecznie i je respektowało.
2. Jak rozpoznawać uczucia dziecka i pomóc mu radzić sobie z uczuciami.
3. Jak zachęcać dziecko do współpracy.
4. Co zamiast karania.
5. Jak konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty i wspólnie znajdować rozwiązania.
6. Jak zachęcać do samodzielności.
7. Jak uwalniać dziecko od grania ról i sprawić, by uwierzyło w siebie.
8. Jak chwalić i zachęcać by budować realne poczucie własnej wartości dziecka.

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach.
Cykl obejmuje 5 spotkań, po 4 godziny, raz w tygodniu, w soboty w godzinach 9.30-13.30.
Terminy:  20.02, 05.03, 19.03, 02.04 i 16.04.2016

Inwestycja: 360 zł, (60 zł za spotkanie) od pary 600 zł
UWAGA! PROMOCJA! Teraz 250 zł od osoby/ 480 zł od pary!

Miejsce: Poradnia Rodzinna w Domu Katechetycznym przy Parafii pw. Św. Anny we Wrocławiu-Praczach Odrzańskich, ul. Brodzka 160.
Zapisy i informacje:
Agnieszka Helwing-Brodala, tel. 503 41 38 51, e-mail: kontakt@familandia.pl

PROWADZĄCY:

Agnieszka Helwing-Brodala – pedagog o specjalizacji poradnictwo, absolwentka SzkołyAga cz-b 2Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu. Pracuje z rodzinami wspierając je w trudnościach wychowawczych, prowadząc konsultacje indywidualne i warsztaty dla rodziców. Autorka projektów edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli oraz projektów wspierających matki w początkowym okresie macierzyństwa. Prowadzi również terapię pedagogiczną.

 

 

Paweł Romaszko – psycholog, socjoterapeuta, posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej, prowadzi Paweł4zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym, interwencyjnym i edukacyjnym. Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz w pracy z grupą. Zajmuje się także treningiem biofeedback.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply