Dzięki przyznanym środkom finansowe
z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych we Wrocławiu
na prowadzenie edukacji przedporodowej na rok 2019 i 2020 w ramach
Wrocławskiej Szkoły Rodzenia, Fundacja Evangelium Vitae organizuje bezpłatne kursy dla kobiet w ciąży i osoby towarzyszącej.

W SZKOLE OBOWIĄZUJĄ STANDARDY WROCŁAWSKICH SZKÓŁ RODZENIA:

Edukacja przedporodowa jako wielostronne przygotowanie kobiet ciężarnych /rodziców do właściwego postępowania w okresie ciąży, aktywnego porodu i opieki nad noworodkiem /niemowlęciem przyczyni się do poprawy stanu zdrowia kobiet i dzieci.